CUANTUM PREMIUM - Firma de contabilitate

SERVICII OFERITE DE NOI

Contabilitate

 • Consiliere la intocmirea documentelor contabile primare
 • Inregistrarea documentelor primare pe articole contabile
 • Solicitarea documentelor constatate lipsa
 • Evidenta sintetica si analitica a furnzorilor si clientilor, intocmirea registrului de casa, nir-urilor, bonurilor de consum
 • Evidenta mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar si calculul amortizarii
 • Intocmirea balantei lunare de verificare, efectuarea tuturor verificarilor si inchiderea lunii
 • Intocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului inventar, cartea mare
 • Calcularea taxelor de plata catre stat si intocmirea/transmiterea ordinelor de plata pentru achitarea taxelor la termenele prevazute de lege
 • Intocmirea/depunerea declaratiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale
 • Intocmirea/certificarea/depunerea situatiei financiare semestriale
 • Intocmirea/certificarea/depunerea bilantului contabil
 • Consultanta privind legislatia financiar-contabila, legata de obiectul de activitate
 • Asistare si reprezentare la controalelor fiscale
 • Reglarea/urmarirea fisei pe platitor
 • Informarea lunara a conducerii societatii despre rezultatele financiar-contabile
 • Refacerea evidentei contabile
 • Intocmirea de rapoarte tip solicitate suplimentar de conducerea societatii
 • Asistenta la intocmirea dosarului de inventariere anuala obligatorie

Consultanta fiscala

 • Acordarea de servicii profesionale privind asistenta de specialitate la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe
 • Asistenta privind creantele bugetare (amenzi, penalitati, majorari)
 • Asistenta pe perioada controalelor si investigatiilor fiscale
 • Consultanta privind intocmirea de norme si proceduri interne si organizarea fluxului informational
 • Instruirea personalului clientului cu privire la modul de aplicare a reglementarilor din domeniu
 • Informarea periodica asupra modificarilor din domeniul financiar-contabil si fiscal
 • Reprezentarea in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor
 • Identificarea si aplicarea facilitatilor fiscale prevazute in legislatia in vigoare
 • Identificarea politicilor contabile si fiscale adecvate

Audit contabil

 • Audit financiar statutar, revizuire si angajamente de compilare
 • Audit intern
 • Retratarea situatiilor financiare conform IAS si IFRS
 • Auditarea proiectelor europene ISRS 4400 ISA 800
 • Proceduri de audit
 • Due diligence reviews
 • Certificarea bilanturilor contabile
 • Situatii financiare statutare si de grup

Salarizare

 • Preluarea pontajelor pentru intocmirea statului de salarii
 • Intocmirea/depunerea statelor de salarii
 • Comunicarea cuantumului impozitelor si taxelor de plata aferente salariilor
 • Intocmirea/depunerea tuturor declaratiilor aferente salariilor
 • Inregistrarea contractelor de munca la ITM
 • Completarea registrului general de evidenta a salariatilor
Alege cea mai buna Firma de contabilitate

Te-am convins?